ADR - materiały niebezpieczne

ADR - jest to międzynarodowa konwencja dotycząca przewozu towarów oraz ładunków niebezpiecznych. Konwencja ADR została uchwalona w Genewie 30 września 1957 roku. Polska ratyfikowała konwencję ADR w 1975 roku i od tego czasu samochody ciężarowe przewożące materiały niebezpieczne na terenie Polski muszą spełnić ściśle określone normy oraz być specjalnie oznakowane.

ADR jest skrótem od franuskiego L’Accord europeen relatif au transport international des marchendises Dangerueses par Route.

ADR po angielsku to The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

Począwszy od 2003 roku wszyscy przedsiębiorcy związane z transportem towarów niebezpiecznych, wliczając w to przewoźników, firmy odbierające oraz wysyłające towary ADR, muszą współpracować z doradcą do spraw bezpieczeństwa ADR - doradca ADR. Jego zadaniem jest pomoc w realizowaniu przewozów towarów niebezpiecznych, a co za tym idzie wprowadzanie procedur oraz instrukcji bezpieczeństwa.

Inne z tej kategorii:

Parkingi TIR

Mapa Parkingów TIR na terenie całej Europy. Zaplanuj podróż i znajdź parking dla siebie.

Zakazy Ruchu

Zakazy ruchu samochodów ciężarowych w Europie.
Sprawdź kiedy nie możesz jeździć ciężarówką.

Odcinkowy Pomiar Prędkości

Sprawdź mapę punktów, w których prowadzony jest odcinkowy pomiar prędkości.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress