Strona Główna » ITD i GITD » Kontrola pojazdu – wagi drogowe w krajach UE [cz.1]
(fot. focus.de)

Kontrola pojazdu – wagi drogowe w krajach UE [cz.1]

20/08/2013, Kategoria: ITD i GITD, Prawo Autor: Bartosz Pokrzywiński

Tolerancja dotycząca wyników pomiarów wag drogowych prowadzonych przez ITD dopuszczalna jest również przez odpowiedników Inspekcji w kilku krajach należących do Unii Europejskiej. Przyjrzyjmy się tolerancji wagowej w wybranych krajach UE.

Niemcy –BAG

W Niemczech podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli pojazdów ciężarowych jest Bundesamt für Güterverkehr, w skrócie BAG, czyli Federalny Urząd ds. Transportu Towarów i można powiedzieć, że jest to niemiecki odpowiednik Inspekcji Transportu Drogowego.
baner2
Inspektorzy BAG kontrolujący samochód ciężarowy na terenie Niemiec, zgodnie z rozporządzeniem, nie są zobligowani do przestrzegania jakichkolwiek norm dotyczących tolerancji podczas dokonywania ważenia samochodu ciężarowego. Niemniej jednak stosują oni zakres tolerancji wynikający z użytego sprzętu pomiarowego. Oficjalnie podczas kontroli pojazdu przez BAG tylko podczas bardzo nieznacznego przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu do 2% inspektorzy mogą zastosować pouczenie i puścić kierowcę bez nakładania na niego odpowiednich sankcji karnych.

Szwajcaria – Wydział ds. Policji Drogowej

Szwajcarskie prawo słynie z tego, że nawet za nieznaczne naruszenia przepisów, zwłaszcza w przypadku przekroczenia prędkości, na kierowcę nakładane są bardzo duże kary pieniężne. Pomimo tego w całej Szwajcarii zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem istnieje tolerancja w wysokości 3% masy zważonego pojazdu wynikająca z marginesu błędu urządzenia mierzącego.

Holandia – IVW

Holenderskim podmiotem odpowiedzialnym za kontrolowanie samochodów ciężarowych i nakładanie sankcji za niesprawne technicznie lub przeciążone pojazdy jest Inspectie Verkeer en Waterstaat, w skrócie IVW, czyli Inspektorat ds. Transportu i Gospodarki Wodnej. Holandia słynie z tego, że jest bardzo tolerancyjnym krajem i nie inaczej jest w przypadku kontroli samochodów ciężarowych. W Holandii podczas ważenia osi istnieje tolerancja do 10%, a w przypadku całkowitej masy pojazdu tolerancja wynosi do 5%.

Austria – Federalny Urząd Transportowy

W Austrii za kontrolę pojazdów ciężarowych oraz pilnowanie wagi odpowiedzialni są Federalny Urząd Transportowy, a także Departament Federalnego Ministerstwa Innowacji w Transporcie i Technologii. Regulacje dotyczące masy oraz tolerancji w ważeniu pojazdów zawarte są w dokumencie nazwanym Motor Vehicle Act i zgodnie z tym rozporządzeniem nie istnieje żadna oficjalna tolerancja dotycząca przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Podczas przekroczenia DMC o wartość nie większą niż 2% inspektorzy mogą jednak zastosować ostrzeżenie dla kierowcy, które wiąże się z brakiem żadnych konsekwencji.

Luksemburg – Douanes et Accises

W Luksemburgu za kontrolowanie wagi pojazdów ciężarowych odpowiedzialna jest Douanes et Accises, czyli Służba Celna. Zgodnie z tamtejszym prawem za każde przeładowanie pojazdu do 10% powyżej dopuszczalnej masy całkowitej, wobec kierowcy zostają wyciągnięte sankcje w postaci kary pieniężnej. W przypadku przeładowania pojazdu powyżej 10% DMC sprawa skierowana zostaje do sądu. Co ciekawe, w obu przypadkach kierowca zobowiązany jest do natychmiastowego wyładowania nadwyżki przewożonego towaru.

Węgry – Krajowy Urząd Transportu

Na Węgrzech istnieje oficjalne rozporządzenie, które warunkuje tolerancję podczas dokonywania ważenia podczas kontroli pojazdów. Zgodnie z nim pojazd uważa się za przeciążony jeśli jego dopuszczalna masa przekroczona została o 500 kg lub jeśli nacisk na daną oś jest większy niż 5% w stosunku do limitów nacisku.

Litwa – Krajowy Inspektorat Transportu Drogowego

Na Litwie podmiotem odpowiedzialnym za kontrolę samochodów ciężarowych jest Krajowy Inspektorat Transportu Drogowego, czyli odpowiednik naszego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Maksymalny limit masy samochodu ciężarowego na Litwie wynosi 40 ton. Podczas ważenia dopuszcza się jednak tolerancję i w przypadku maksymalnie załadowanego pojazdu ciężarowego kierowca zostaje ukarany dopiero wtedy, kiedy jego zestaw waży powyżej 41 ton. Dodatkowo karane jest także przekroczenie nacisku maksymalnego na każdą oś, ale w tym przypadku powyżej 0,6 tony.

Parkingi TIR

Mapa Parkingów TIR na terenie całej Europy. Zaplanuj podróż i znajdź parking dla siebie.

Zakazy Ruchu

Zakazy ruchu samochodów ciężarowych w Europie.
Sprawdź kiedy nie możesz jeździć ciężarówką.

Odcinkowy Pomiar Prędkości

Sprawdź mapę punktów, w których prowadzony jest odcinkowy pomiar prędkości.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress