Strona Główna » Prawo » Prawo jazdy kategorii C – egzamin praktyczny
Samochód ciężarowy Mercedes-Benz Actros podczas prób sprawnościowych. Ciągnik siodłowy Mercedes-Benz Actros.

Prawo jazdy kategorii C – egzamin praktyczny

29/07/2013, Kategoria: Prawo, Prawo jazdy Autor: Bartosz Pokrzywiński

Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego na kategorię C są losowo przydzielane do egzaminatorów. Następnie po okazaniu dowodu tożsamości rozpoczyna się egzamin.

Prawo jazdy kategorii C – egzamin praktyczny

Pierwsza część egzaminu praktycznego odbywa się na placu manewrowym. W pierwszej kolejności przyszły kierowca musi przygotować auto do drogi. Wiąże się to ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu, a dokładniej wszystkiego, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Podczas egzaminu na prawo jazdy kategorii C kierowca sprawdza płyny eksploatacyjne, sygnał dźwiękowy oraz światła zewnętrzne.
baner2
Obowiązkowo wykonywane jest też zadanie ruszenia z miejsca i jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu, które odbywa się na prostej zakończonej łukiem. Z puli 5 innych możliwości komputer losuje dwa ćwiczenia do wykonania. Może to być parkowanie skośne (wjazd przodem i wyjazd tyłem), parkowanie prostopadłe (wjazd przodem, wyjazd tyłem lub odwrotnie), parkowanie równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem), zawracanie oraz ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Prawo jazdy kategorii C – plac manewrowy

Parkowanie skośne wykonuje się z obszaru wjazdu o szerokości 7,5 m, do miejsca parkingowego o szerokości 4,6 m i kącie 120° w stosunku do początkowej osi pojazdu. W trakcie manewru należy sygnalizować zmianę kierunku jazdy. Możliwa jest jedna korekta toru jazdy. Pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu, naruszyć linii ograniczających stanowisko oraz potrącić pachołków lub tyczek.

Parkowanie prostopadłe odbywa się w miejscu o wymiarach 14 na 4 m. Obowiązują tu takie same zasady jak w przypadku parkowania skośnego.

Podczas parkowania równoległego należy wjechać ciężarówką w miejsce parkingowe o wymiarach 12 na 3 m. W trakcie wykonywania zadania nie można najechać na krawężnik, lecz jest dozwolone jego dotknięcie kołami. Możliwa jest jedna korekta toru jazdy.

Prawo jazdy kategorii C – zawracanie

W trakcie wykonywania manewru zawracania operuje się ciężarówką na prostokątnym obszarze o wymiarach 14 na 10 m. Nie wolno zmienić kierunku jazdy więcej niż 3 razy. Zabronione jest też najeżdżanie na krawężnik. Wolno jedynie dotknąć go kołami.

Zadanie ruszenia z miejsca do przodu na wzniesieniu wykonuje się po zatrzymaniu pojazdu. Kąt pochylenia drogi wynosi w tym przypadku 2,5 do 5°. Pojazd nie może cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.

Zadania związane z prowadzeniem pojazdu, odbywające się na placu manewrowym można wykonać nieprawidłowo tylko raz. Za drugim razem egzamin zostanie przerwany. Przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk lub najechani albo potrącenie pachołka lub tyczki również oznacza zakończenie egzaminu z wynikiem negatywnym.

Prawo jazdy kategorii C – wyjazd na miasto

Druga część egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii C odbywa się w ruchu drogowym. Minimalny czas trwania tej części wynosi 45 minut. Podczas egzaminu kierujący wykonuje polecenia, wydawane przez egzaminatora. Jeśli osoba egzaminowana popełni błąd, jest o tym informowana zwrotem „błąd” lub jemu podobnym. Po dwóch nieprawidłowo wykonanych zadaniach egzaminator musi powiadomić osobę egzaminowaną, że wynik jest negatywny. Możliwe jest jednak kontynuowanie egzaminu. Kierowca może wnioskować o jego przerwanie.

Egzamin może też zostać przerwany w trybie natychmiastowym, jeśli osoba egzaminowana zagraża swoim zachowaniem bezpośrednio życiu lub zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Do takich sytuacji należy np. niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, znaków „stop”, „zakaz wjazdu”, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, naruszenie zakazu zawracania, przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h, naruszenie zakazu wyprzedzania, omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

Państwowy egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii C obejmuje w części drogowej 23 podstawowe zadania. Są to między innymi: przejazd przez skrzyżowania, przejazd przez rondo, przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe, jeśli w rejonie ośrodka egzaminacyjnego takie występują, wyprzedzanie, hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu, zawracanie na skrzyżowaniu, hamowanie w sytuacjach awaryjnych i tym podobne.

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii C, egzaminator powinien szczegółowo omówić wynik. Jeśli jest on negatywny, powinna zostać podana jego przyczyna. Na koniec egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej.

Parkingi TIR

Mapa Parkingów TIR na terenie całej Europy. Zaplanuj podróż i znajdź parking dla siebie.

Zakazy Ruchu

Zakazy ruchu samochodów ciężarowych w Europie.
Sprawdź kiedy nie możesz jeździć ciężarówką.

Odcinkowy Pomiar Prędkości

Sprawdź mapę punktów, w których prowadzony jest odcinkowy pomiar prędkości.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress