Strona Główna » Mapa Wag

Mapa wag drogowych ITD

Dodaj wagę

TirStop.pl jako pierwszy portal publikuje szczegółową mapę zarówno stałych miejsc ważenia pojazdów, jak i tymczasowych wag Inspekcji Transportu Drogowego.Ogólnopolska mapa wag Inspekcji Transportu Drogowego. GITD w porozumieniu z ITD oraz GDDKiA umieszcza na mapie Polski coraz większą liczbę punktów ważenia samochodów ciężarowych, na których zatrzymywane są tego typu pojazdy do wybiórczej kontroli. Ponadto Inspekcja Transportu Drogowego wdraża stopniowo system wag preselekcyjnych. Tego typu urządzenia zbudowane są z listwy pomiarowej wbudowaną w nawierzchnię jezdni i kiedy przejedzie po niej przeciążony pojazd, system automatycznie rejestruje wagę każdej osi i masę całkowitą pojazdu.
Specjalna kamera umieszczona nad jezdnią wykonuje zdjęcie pojazdu, które trafia do rejestru Inspekcji Transportu Drogowego, by inspektorzy mogli zatrzymać samochód, skierować go do kontroli i zważyć, wykorzystując do tego tradycyjną, dużo dokładniejszą wagę. Więcej na temat wag preselekcyjnych przeczytasz w artykule im poświęconym.Kierowcy skierowani do kontroli przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego muszą bezzwłocznie zjechać na pobocze i poddać się kontroli. Inspektorzy ITD mają pełne prawo do tego, by skontrolować stan techniczny pojazdu, dokumentację ładunku, wydruk z tachografu cyfrowego lub tarczki tachografu analogowego, dokumenty samochodu ciężarowego, uprawnienia kierowcy, a także działanie systemu elektronicznego poboru opłat za poruszanie się po drogach, a więc systemu Viatoll.Na temat wyposażenia radiowozów Inspekcji Transportu Drogowego oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przeczytasz w artykule poświęconym tym instytucjom.

W ramach kontroli stanu technicznego oraz kontroli ładunku, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego najprawdopodobniej poproszą kierowcę o wjechanie na wagę, by sprawdzić czy dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie została przekroczona, a także czy kierowca zabezpieczył ładunek w sposób prawidłowy, uwzględniając przy tym nacisk na każdą z osi pojazdu lub zespołu pojazdów.

W polskim prawie istnieje oficjalny zapis dotyczący tolerancji wag Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowca ma więc teoretycznie możliwość legalnego poruszania się samochodem ciężarowym, którego dopuszczalna masa całkowita została przekroczona. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule dotyczącym tolerancji pomiarów wag Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Miejsca ważenia samochodów ciężarowych mogą zostać wykorzystane także podczas kontroli pojazdów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Inspektorzy ITD często zatrzymują do kontroli także tego typu pojazdy, by następnie zweryfikować czy kierowca nie przeciążył swojego auta. Z danych ITD wynika, że niektóre samochody dostawcze zarejestrowane jako pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony są w stanie łącznie ważyć nawet do 8 ton.

Ponadto należy pamiętać o tym, że bardzo często na terenie miejsc ważenia samochodów ciężarowych ustawione są nieoznakowane osobowe samochody należące do GITD, które wyposażone w sprzęt do pomiaru prędkości działają tak samo jak fotoradary. Co więcej, jeśli inspektorzy uznają, że kierowca w znaczący sposób naruszył przepisy ruchu drogowego lub zaistnieje podejrzenie, że prowadzi on pojazd pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, mają wówczas prawo do zatrzymania samochodu osobowego i przeprowadzenia regularnej kontroli.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress