Strona Główna » Nowości » Czas pracy kierowcy – nowe przepisy
Kabina samochodu ciężarowego Scania.

Czas pracy kierowcy – nowe przepisy

26/08/2013, Kategoria: Nowości, Prawo Autor: Bartosz Pokrzywiński

16 lipca 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców. Teraz określa ona także czas pracy przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą.

Dokładnie 16 lipca 2013 roku wprowadzono znowelizowaną ustawę dotyczącą czasu pracy kierowców. Wcześniej jej postanowienia dotyczyły wyłącznie kierowców będących zatrudnionych w zakładach pracy, a teraz określają także czas pracy tych przedsiębiorców, którzy osobiście wykonują przewóz drogowy, a także osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, ale osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz.
baner2
Chodzi więc o kierowców prowadzących własną działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia oraz kierowców zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowcy podyktowane były wymogami Parlamentu Europejskiego, więc nie jest to pomysł naszych posłów.

Czas pracy kierowcy – nowe przepisy

Od teraz, zgodnie z nowelizacją ustawy, także kierowcy wymienieni powyżej będą teraz mieli obowiązek prowadzenia ewidencji godzin pracy. Nowe przepisy jasno mówią, że do czasu pracy kierowców przedsiębiorców oraz osób niezatrudnionych wlicza się czas trwający od rozpoczęcia do zakończenia pracy, a więc ten, w którym znajdują się oni na swoich stanowiskach pracy będąc do dyspozycji podmiotu, dla którego świadczą usługę przewozu drogowego, a także inne usługi. Zalicza się do nich:

– prowadzenie pojazdu

– załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem

– nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym

– czynności spedycyjne

– obsługę codzienną pojazdów i przyczep

– inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy

– formalności administracyjne

– utrzymanie pojazdu w czystości

Samochód ciężarowy Scania R440 z kabiną Topline.

To jednak nie wszystko. W myśl nowelizacji ustawy do czasu pracy zalicza się teraz także czas pozostawania w gotowości, czyli czas, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy w gotowości do wykonywania pracy. Mowa o sytuacjach jak np. czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, który nie był znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu.

Istnieje więc różnica między zaliczaniem czasu gotowości do pracy w kontekście kierowców zatrudnionych na umowie o prace oraz tych niezatrudnionych. W przypadku tych pierwszych gotowość poza normalnymi godzinami pracy ma stanowić nadgodziny, przy czym w przypadku kierowców niezatrudnionych u przewoźnika pozostawanie w gotowości poza czasem pracy może być powodem do ukarania kierowcy mandatem karnym, a także nałożeniem odpowiedniej kary na przedsiębiorcę.

Inspekcja Transportu Drogowego – kontrola czasu pracy

Nowelizacja przepisów mówi także o tym, że Inspekcja Transportu Drogowego będzie miała prawo do kontrolowania czasu pracy kierowców przedsiębiorców oraz kierowców niebędących pracownikami firmy. Inspekcja Transportu Drogowego podczas kontroli pojazdu nie będzie mogła w tym zakresie sprawdzać czasu pracy kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. To nadal będzie należało do kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy.

Uwaga! Nie należy mylić czasu pracy z czasem jazdy kierowcy!

Do tej pory kierowcy przedsiębiorcy oraz ci nie będący zatrudnieni u przewoźnika, w ogóle nie podlegali przepisom dotyczącym czasu pracy. Można więc było ich karać jedynie za przewinienia związane z okresem prowadzenia pojazdu, przerwami oraz odpoczynkami. Teraz ustalone zostało, że maksymalny tygodniowy czas pracy dla tych kierowców nie może przekroczyć 48 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Oczywiście ustawa bierze pod uwagę wydłużenie tygodnia pracy, w tym przypadku do 60 godzin, jednak pod warunkiem, że średniotygodniowy czas pracy w całym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, nie będzie wynosił więcej niż 48 godzin. Krótko mówiąc dodatkowe godziny trzeba będzie później oddać.

Uwaga! W związku z nowelizacją nie uległy zmianie przepisy dotyczące czasu jazdy oraz czasu odpoczynku kierowcy!

Parkingi TIR

Mapa Parkingów TIR na terenie całej Europy. Zaplanuj podróż i znajdź parking dla siebie.

Zakazy Ruchu

Zakazy ruchu samochodów ciężarowych w Europie.
Sprawdź kiedy nie możesz jeździć ciężarówką.

Odcinkowy Pomiar Prędkości

Sprawdź mapę punktów, w których prowadzony jest odcinkowy pomiar prędkości.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress